Håll tjuvarna borta!

Tjuv
Att ha inbrott är en otrevlig upplevelse som vi inte vill att någon ska behöva uppleva. Därför har vi samlar information till dig som ska köpa larm!

Välj rätt larm

Det blir allt vanligare att såväl privatpersoner som företag installerar larmsystem. Det har förmodligen inte så mycket att göra med att riskerna i samhället har ökat, utan mer om att det idag inte kostar särskilt mycket att installera även det mest avancerade larm i bostaden, butiken eller industrilokalen.

Ett larm har två syften. Dels kan det hindra inbrott och hotfulla situationer bara genom att verka avskräckande och dels kan det larma en larmcentral när något händer. Många privatpersoner ser ett larmsystem som en investering i trygghet. För företag är tryggheten också viktig, men lika viktigt är skyddet för varor och maskiner.

Även om ett larmsystem kan verka avskräckande i sig är det standard att man ansluter larmet till en larmcentral. Vissa larmtillverkare har egna larmcentraler. Om man köper ett larm från en fristående aktör kan man välja vilken larmcentral man ska ansluta larmet till. När larmet går skickas information till larmcentralen som sedan beslutar om utryckning ska ske eller ej, samt om polis, brandkår eller ambulans ska tillkallas. Om man har en övervakningskamera, en rökdetektor eller någon annan specialenhet i sitt larmsystem skickas informationen från dessa enheter vidare till larmcentralen.

Läs svar på vanliga frågor här »

Olika typer av larm

Alla stationära larmsystem fungerar på samma sätt. Centralenheten är hjärtat i larmsystemet. Det är centralenheten som styr larmsystemets övervakningsenheter. Centralenheten är kopplad till en GSM-anslutning, en trådlös internetanslutning eller det fasta telefonnätet. När någon övervakningsenhet aktiveras på grund av rörelse eller rök skickar centralenheten larmsignaler till en förinställd mottagare, såsom exempelvis en larmcentral eller en mobiltelefon.

Det som skiljer de olika larmen åt är hur de olika enheterna kommunicerar med varandra och vilka enheter som kan kopplas till centralenheten. I dag är de flesta larm trådlösa. Varje övervakningsenhet kommunicerar alltså trådlöst med centralenheten. Med ett trådlöst larm behöver man inte dra sladdar genom hemmet, butiken eller industrilokalen.

Det finns också ett antal typer av mobila larm, eller personliga larm. Ett personligt larm består av en portabel sändare som kommunicerar med en centralenhet via infraröda signaler, radio eller laser. Dessa typer av mobila larm används ofta på banker, socialkontor och andra liknande platser där det är lämpligt att anställda har en trygghetslösning nära till hands. En del sändare kan också kommunicera via GSM-nätet. Det är vanligt att väktare och personer som arbetar ensamma i skogen använder sådana. Dessa sändare har ofta också GPS så att larmcentralen kan se precis varifrån larmet kommer.

Läs mer om olika typer av larm här »

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *