Larmcentraler

Om du redan har ett installerat ett villalarm hemma, eller funderar på att köpa och installera ett larm så kan du välja att ansluta ditt larm till en larmcentral, vilket du ofta gör vid köptillfället.

Att koppla ditt larm till en larmcentral innebär att du ökar skyddet, och om det blir inbrott så meddelas även larmcentralen som i vissa fall skickar ut utbildad personal till ditt hem. Allt för att göra så du slipper få inbrott i ditt hus när du inte är hemma. Att koppla sitt larm till en larmcentral innebär en trygghet i och med att du då vet att en väktare kommer åka hem till dig efter larmet gått. Och ofta är de på plats inom bara några minuter.

Viktigt att tänka på när du funderar på vilken larmcentral du ska ansluta dig till är att se till så att leverantören uppfyller de krav som ställs på en larmcentral för att det ska vara en certifierad central.

Pris på anslutningar till larmcentral

Priset att ansluta sig till en larmcentral varierar, men ligger i de normala fallen på ett par hundra lappar i månaden. Kontakta olika leverantörer av villalarm för att se vad de har för erbjudande och funktionaliteter i sin olika larmcentraler.